Czy warto ubezpieczyć działalność gospodarczą?

Każdy inwestor, który zastanawiać się będzie nad uruchomieniem działalności gospodarczej, musi brać pod uwagę odpowiednie przepisy. Nie zawsze jednak pamiętamy o tym, że potrzebne może nam być ubezpieczenie grupowe. Poza tym będą występowały sytuacje, gdy będziemy mieli obowiązek ubezpieczyć firmę. Szczególnie dużo problemów merytorycznych będą miały osoby niezbyt zorientowane w takich tematach, które pierwszy raz w ogóle słyszę o tym, że istnieje coś takiego jak OC działalności gospodarczej. Zawsze więc najlepiej wcześniej zweryfikować nasze plany, kontaktując się z jakimiś doradcami biznesowymi.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Trzeba więc zwrócić uwagę na to, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej będzie zapewniać wsparcie po wyrządzeniu szkody innym osobom. Naturalnie najczęściej OC będzie nam się kojarzyć z ubezpieczeniem pojazdu. Jest to płatność obowiązkowa i każdy o tym wie. Wtedy, gdy na przykład dojdzie do stłuczki, to gwarantowana jest wypłata odszkodowania kierowcy, który poniósł szkodę. Pamiętajmy też o tym, że tego typu wyliczenie możemy zrobić, gdy na przykład wyjeżdżamy za granicę. Wtedy także po wyrządzonej szkodzie osoba taka otrzyma odszkodowanie.

Kiedy musimy wykupić OC?

Występują jednak sytuacje, gdy musimy po prostu wykupić OC działalności gospodarczej, bo to będą regulować konkretne przepisy. Wymagane to będzie w pewnych zawodach, aby chroniony był przedsiębiorca, ale także jego klienci. To po prostu gwarancja, że szkody będą pokryte. Ten rodzaj ubezpieczenia jest więc niezbędny, jeżeli chodzi o pośredników w obrocie nieruchomości, ale także rzeczników majątkowych i notariuszy. Ubezpieczyć musi się również adwokat i radca prawny, a także doradca podatkowy, księgowy i rewident. Ubezpieczeniu takiemu podlega również architekt oraz inżynier budownictwa, czy też zarządca nieruchomości. Poza tym z takiego ubezpieczenia obowiązek mają skorzystać podmioty, które świadczą usługi ochroniarskie albo detektywistyczne, czy też przewoźnicy morscy i właściciele statków.