Kiedy pacjent powinien udać się na rehabilitację?

Rehabilitacja w Ursusie przeznaczona jest dla osób, które np. doznały urazu, są po operacji lub utraciły zdolność normalnego funkcjonowania. Tak naprawdę powodów, która sprawiają, że rehabilitacja będzie konieczna, jest mnóstwo. Dzięki niej oraz innym procesom, które są z nią ściśle związane, pacjent ma możliwość powrotu do normalnej sprawności. Jak zatem widać, od jej powodzenia będzie zależeć stan pacjenta i jego dalsze funkcjonowanie.

Poza typowymi przyczynami, które powodują, że rehabilitacja w Ursusie jest konieczna, pacjenci często spotykają się z ich wtórnymi skutkami i innymi problemami, które są następstwem wcześniejszego zdarzenia. Okazuje się, że one także mogą mieć ogromny wpływ na jakość życia i zdrowie pacjenta.

Rehabilitacja w Ursusie — w czym może pomóc?

Rehabilitacja w Ursusie jest w stanie pomóc pacjentowi nie tylko wyleczyć skutki pierwotnych zdarzeń, ale także objawów wtórnych, jakie mogą się pojawić po ich wystąpieniu. 

Dzięki rehabilitacji możliwe jest leczenie dysfunkcji, które powodują niesprawność pacjenta, co przekłada się bezpośrednio nie tylko na jego sferę biologiczną, ale także psychologiczną i społeczną. Warto pamiętać o tym, że skutki dysfunkcji mogą pojawić się na każdym etapie życia człowieka.

Rozpoczęcie rehabilitacji może być zaleceniem lekarza, do którego pacjent wybrał się na wizytę w związku z dolegliwościami, jakie mu dokuczają. To właśnie na niej lekarz pierwszego kontaktu może zalecić wizytę u fizjoterapeuty, ortopedy lub wystawić skierowanie do specjalnego ośrodka rehabilitacji. Ważne w takim wypadku jest to, aby lekarz dobrze rozpoznał potrzeby pacjenta, a więc rozpoznał przyczynę, która spowodowała utratę zdolności do normalnego funkcjonowania, a następnie zalecił odpowiednie leczenie.

Rehabilitacja — kiedy trzeba ją stosować?

Istnieją konkretne powody, które sprawiają, że rehabilitacja u pacjenta jest konieczna lub zalecana. Należą do nich przede wszystkim:

  • urazy ciała, w tym: złamania, oparzenia, uszkodzenia mózgu oraz utrata słuchu i wzroku;
  • amputacja lub utrata kończyny.

Kolejnym powodem, który jest podstawą do podjęcia rehabilitacji są choroby oraz stany, które powodują utratę funkcji ruchowej:

  • skolioza;
  • porażenie mózgowe;
  • udar;
  • wymiana biodra;
  • choroba Parkinsona;
  • dystrofia mięśniowa;
  • stwardnienie rozsiane;
  • rozszczep kręgosłupa.

Utrata sprawności, która jest następstwem operacji chirurgicznych albo długotrwałego leczenia chorób powiązanych, takich jak: cukrzyca, nowotwór, neuropatia itd.