Czopki Glicerynowe /Dzieci/ 1 G X 10

5,23

Opis

Nazwa: Czopki glicerolowe
Postać: –
Dawka: 1 g
Opakowanie: 10 czop.
Skład:
-Czopki glicerolowe zawierają glicerol 85 %, kwas stearynowy oraz bezwodny węglan sodu.

Działanie: – łagodnie przeczyszczająco- pobudza perystaltykę jelit i ułatwia wypróżnianie
Wskazania: doodbytniczo – w celu ułatwienia wypróżnienia
Przeciwwskazania: Nie stosować w chorobach nowotworowych odbytnicy.
Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: bardzo często (> 1/10); często (1/100 do < 1/10); niezbyt często (1/1000 do < 1/100); rzadko (1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000) w tym pojedyncze przypadki, nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

podrażnienie błony śluzowej odbytnicy, spowodowane nadwrażliwością na składniki leku – rzadko.

Dawkowanie: doodbytniczo – 1 – 2 czopków na noc
Środki ostrożności:
Stosować doraźnie. Nie stosować przez dłuższy okres czasu oraz w przypadku, gdy mimo podania czopka u dziecka utrzymuje się zaparcie, należy wtedy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów:
Lek Czopki glicerolowe nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przedawkowanie:
Dotychczas nie odnotowano przypadków wystąpienia i skutków przedawkowania.

Ciąża:
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Zdrowie

martwica biodra, biopsja gruboiglowa, wirus covid, zapalenie ucha u dorosłych ile trwa, masaż klasyczny, stłuczenie klatki piersiowej jak długo boli

yyyyy