Test do wykrywania narkotyków w ślinie ToxWipe 6+

35,00

Opis

Zestaw testowy ToxWipe Oral 6+ jest chromatograficznym testem immunologicznym z przepływem bocznym do jakościowego wykrywania amfetaminy, metaamfetaminy, MDMA (extazy) kokainy, opiatów, marihuany i benzodiazepinów (AMP, MET, COC, OPI, THC, BZO) i ich metabolitów w ślinie.
Test na narkotyki w ślinie polega na pobraniu próbki śliny od osoby badanej (ok. 1 minuta) i po upływie czasu podanego w instrukcji obsługi, odczytaniu wyniku w postaci linii (lub ich braku) na panelu testowym.
Uwaga: Osoba badana musi wyprodukować dostateczną ilość śliny w celu prawidłowego działania testu. Wynik dodatni na obecność któregoś z testowanych narkotyków wskazuje jedynie na obecność tego narkotyku lub jego metabolitu, ale nie wskazuje ani nie mierzy poziomu stężenia tego narkotyku w organizmie. Istnieje możliwość ze inne substancje i/lub czynniki, takie jak techniczne lub proceduralne błędy mogą ingerować w działanie testu i spowodować fałszywe wyniki. Jeśli uzyskałeś wynik dodatni testu nie podejmuj samodzielnie żadnych działań medycznych bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
Testy narkotykowe polecane do użytku:
– kuratorzy,
– służby BHP,
– placówki edukacyjne oraz wychowawcze,
– w służbach mundurowych np. w policji, straży granicznej, służbie więziennictwa.
Test zapewnia jedynie wstępny wynik badania analitycznego. Każdy pozytywny wynik powinien zostać potwierdzony innym badaniem w warunkach laboratoryjnych. Zalecaną metodą jest metoda chromatografii gazowej/spektrometria masowa (GC-MS) lub chromatografia cieczowa/spektrometria masowa (LC-MS).

Zdrowie

laparotomia co to, paracetamol dla dzieci dawkowanie, co to jest odma płuc, woreczek żółciowy, japońskie ćwiczenia na kręgosłup, apoptoza a nekroza, miód pitny półtorak cena, nudności bez wymiotów, witamina ca rak, mrowienie w pochwie, groprinosin skutki uboczne, jadowite pająki w polsce, gula za uchem, fraksyparyna, rantudil forte, infectoscab, sulfonamidy leki

yyyyy