Trauma – czym jest i jak ją leczyć?

Trauma występuje w przeróżnych kontekstach psychologicznych. Najczęściej można ją spotkać w mediach i języku potocznym. Bardzo często pojawia się ona, gdy dochodzi do zdarzeń, wywołujących negatywne emocje i szok. Obecnie można odnieść wrażenie, że trauma, jako zjawisko stała się powszechna, a to duży błąd, ponieważ nie można jej bagatelizować i w przypadku jej wystąpienia trzeba działać. Czym jest właściwie trauma i jak można ją leczyć?

Czym jest trauma?

Okazuje się, że trauma to słowo pochodzące pierwotnie z języka greckiego, które oznacza ranę. Nie da się ukryć, że to znaczenie słowa przekłada się na rzeczywistość, ponieważ trauma to faktycznie rana, lecz odznaczająca się na psychice. Powstała ona nie bez powodu. Zazwyczaj traumę wywołuje silne negatywne uczucie w wyniku bardzo gwałtownego wydarzenia. Z uwagi na to, że mamy tutaj do czynienia z blizną psychiczną z pewnością pomoże dobra terapia traumy (Poznań). 

Według specjalistów trauma to reakcja pochodzenia naturalnego, rodząca się w organizmie przy powstaniu dramatycznej sytuacji. Wtedy w organizmie włączają się mechanizmy obronne. Przykładem może być skaleczenie nożem, które wywołuje stresor. To wydarzenie, wykraczające poza szereg klasycznych doświadczeń w codziennym życiu. Jednak wśród stresorów wyróżnia się o wiele te gorsze związane z sytuacjami, zagrażającymi życiu lub gdy jesteśmy świadkiem śmiertelnego wypadku. Wtedy pomoże terapia indywidualna (Poznań) ukierunkowana na leczenie traumy. 

Jak można leczyć traumę?

Z uwagi na to, że powstała trauma ma podłoże psychologiczne, konieczna jest dedykowana terapia traumy (Poznań), która realizowana jest przez psychoterapeutę. W czasie procesu leczenia zazwyczaj fachowiec próbuje zinterpretować wydarzenia, które w umyśle pacjenta wywołały silną reakcję. 

Zatem najważniejsze jest wyjaśnienie przyczyn powstania traumy, a także modyfikacja myślenia u pacjenta. Terapia indywidualna (Poznań) oparta o takie założenia pozwala przepracować negatywne myśli, uczucia i wyobrażenia.